Month: October 2018

Injustice God Among Us [III] – 2

Injustice God Among Us [III] – 2 Magic ช่วงนี้งานยุ่งมากครับ ตั้งแต่อาทิตย์หน้า น่าจะว่างขึ้น อาจลงถี่ขึ้นครับ

Injustice God Among Us [III] – 1

Injustice God Among Us [III] – 1 Rose กลับมาแล้วคร้าาาบ!! หายไปเป็นปีเลยทีเดียว ตอนนี้กลับมาแปลต่อแล้วครับ เป้าหมายตอนนี้คือแปล series Injustice ให้จบยันภาค…