Month: November 2018

Injustice God Among Us [III] – 4

Injustice God Among Us [III] – 4 Spirit Of Vengeance ตอนใหม่มาแล้วครับ เย้ ผมกลับไปไล่ดูตอนเก่า ๆ แล้วพบว่ามีคนเม้นถามมาด้วย…