Injustice God Among Us [I] – 23

มีเรื่องจะแจ้งให้ทราบนะครับ

หลังจากตอนนี้ไปจะกลับไปลงแบบไม่แน่นอนนะครับ เนื่องจากปัญหาส่วนตัวเล็กน้อย ไม่รู้ว่าจะเป็นแบบนี้ไปอีกนานไหม แต่จะชดเชยด้วยการลงทีละสองตอนหรืออาจมากกว่านั้นแทนนะครับ

Injustice God Among Us [I] – 23

 

Comments

comments