Injustice God Among Us [I] – 28

หลังจากนี้ก็จะกลับไปลงวันเว้นวันเหมือนเดิมครับ ส่วนวันที่ว่างไม่ได้ลงอะไรก็กำลังว่าจะหาเรื่องอื่นมาแปลต่อ ใครเสนอมาได้นะครับใน Page

Injustice God Among Us [I] – 28

 

Comments

comments