Injustice God Among Us [I] – 34

Injustice God Among Us [I] – 34

เหลืออีกสองตอนก็จะจบ Year one แล้วนะครับ

หลังจากอันนี้จบผมจะเอา Year two มาแปลต่อ แต่จะหาเรื่องอื่นมาแปลเพิ่มด้วยครับ

ใครมีเรื่องอะไรมาแนะนำหน่อย ( =ω=)..nyaa

Comments

comments