Injustice God Among Us [II] – 16

Injustice God Among Us [II] – 16

One Day More

ผมลองไปอ่าน Comic เล่มอื่น ๆ ของทั้ง Marvel และ DC มา

มันช่างมั่วซั่วซะไม่มี

ไม่รู้เลยว่าต้องอ่านอะไรก่อนอะไรหลัง

Comments

comments