Injustice God Among Us [III] – 1

Injustice God Among Us [III] – 1

Roseกลับมาแล้วคร้าาาบ!!

หายไปเป็นปีเลยทีเดียว ตอนนี้กลับมาแปลต่อแล้วครับ

เป้าหมายตอนนี้คือแปล series Injustice ให้จบยันภาค Injustice 2 เลยครับ

จะพยายามทดแทนในส่วนทีหาย (อู้) ไปนะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *